BH BH

Nhạc miễn phí không bản quyền

Nhạc miễn phí cho youtube hay nhất, kho nhạc miễn phí đa dạng, gồm website âm nhạc miễn phí, bản nhạc miễn phí hàng đầu dành cho tất cả mọi người muốn tạo cho mình những album, video ghép nhạc... 
nhạc miễn phí không bản quyền
Cách sử dụng: Bạn phải viết chi tiết tên bài hát ở dưới mô tả video nhé. Một số kênh yêu cầu phải dẫn link video ở dưới mô tả. Trường hợp bạn dính bản quyền thì kháng cáo lại với mẫu sau:
" Chào ....
Tôi là A, tôi có sử dụng bài hát ... trên kênh youtube cung cấp nhạc miễn phí nhưng video của tôi lại dính bản quyền của chủ sở hữu.
Tôi đã ghi rõ chi tiết thông tin bài hát đã sử dụng, làm ơn gỡ bỏ bản quyền khỏi video giúp tôi.
Xin trân thành cảm ơn nhóm. " Chi tiết tại HocNhanh.vn
1, NCS
2, Trap Nation
https://www.youtube.com/playlist…
3, Argofox :
https://www.youtube.com/user/FreeSongsToUse
https://www.youtube.com/user/ByeByeCopyright
https://www.youtube.com/user/MMMontageMusic
https://www.youtube.com/user/premiumbeat
https://www.youtube.com/user/MusicForMonetize
https://www.youtube.com/channel/UCQKGLOK2FqmVgVwYferltKQ
https://www.youtube.com/user/teknoaxe
https://www.youtube.com/channel/UCsFyT4-A90rCWgcsVL_ICXQ
https://www.youtube.com/user/freemusicwave
https://www.youtube.com/user/musicfreelibrary
https://www.youtube.com/channel/UCoDZIZuadPBixSPFR7jAq2A
https://www.youtube.com/channel/UCp6_KuNhT0kcFk-jXw9Tivg

Bonus :
Share 25 YouTube Channels [NO COPYRIGHT MUSIC]
https://www.youtube.com/user/SwagyTracks
https://www.youtube.com/user/ApproachingNirvana
https://www.youtube.com/user/TheK391
https://www.youtube.com/channel/UCnLgSz7xpHL0mCqTef-nhJA
https://www.youtube.com/channel/UCPSX-g40Ti1c5C7sbGNtGzA
https://www.youtube.com/watch?v=fups8Cuue-E
https://www.youtube.com/channel/UCUI1iyKSk6Punlw-pqyDdzA
https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds
https://www.youtube.com/user/tobuofficial
https://www.youtube.com/channel/UCYZ9rknEmE4R1J_HBJ2yBlQ
https://www.youtube.com/user/RatedmusicOfficial
https://www.youtube.com/user/ViewMusicNow
https://www.youtube.com/user/PandaeyesEDM
https://www.youtube.com/watch?v=BgzrSNSloKY
https://www.youtube.com/user/YourRapBeats
https://www.youtube.com/user/MAElectronic
https://www.youtube.com/user/TrapCityMusic
https://www.youtube.com/user/vitalelectronic
https://www.youtube.com/user/MusicVVawe
https://www.youtube.com/channel/UCht8qITGkBvXKsR1Byln-wA
https://www.youtube.com/user/monstafluffmusicTV
https://www.youtube.com/user/MrEdmStation
https://www.youtube.com/user/MMMontageMusic
https://www.youtube.com/user/fazeclanradio

Xem nhiều tuần qua

 
Hỗ Trợ Hỗ Trợ End