BH BH

1000 lượt xem từ video youtube được bao nhiêu tiền

Bạn thắc mắc có bao nhiêu lượt xem video youtube được bao nhiêu tiền ? 1000 lượt xem được bao nhiêu tiền ?
 lượt xem từ video youtube được bao nhiêu tiền http://
1000 lượt xem từ video youtube được bao nhiêu tiền 


Giải đáp như sau:
1000 bình thường ở Việt Nam = 1 $ nhưng có lúc hơn, phụ thuộc cách quảng cáo, hình thức.... loại.
còn ở nước ngoài thì nhiều gấp bội tầm khoảng 5 - 10$.... tùy loại....

Xem nhiều tuần qua

 
Hỗ Trợ Hỗ Trợ End