BH BH

Cách Không Bị Lỗi Vi Phạm Cộng Đồng Youtube

Bạn cứ tải lên là bị gậy cộng đồng youtube , gây ra khó chịu, nản lòng. hãy thử các cách sau :


1: Đổi mạng khác
2: Thay địa chỉ mail khác , máy tính khác
3: Bỏ tag khi up video lên
4 : Bỏ tag , tiêu đề...
5: Sử dụng máy ảo ( Xem tại đây : Đăng ký và sử dụng máy ảo tải video youtube nhanh hơn )
6: Video đáp ứng yêu cầu về tính cộng đồng youtube đưa ra...

Xem nhiều tuần qua

 
Hỗ Trợ Hỗ Trợ End