BH BH

Mẹo nhỏ tăng View P 1

Xin chia sẻ 1 tut nhỏ để kéo view cho các kênh mình chơi.

mẹo nhỏ tăng view p1Có 2 kênh. 1 kênh đang lên view. muốn Kéo kênh nhỏ lên cùng .
B1: Vào kênh lớn. like video của kênh nhỏ cần kéo
B2: Ở kênh lớn. Chọn bảo mật. Bỏ tích ở cái ô " Giữ tất cả video đã thích và danh sách phát đã lưu của tôi ở chế độ riêng tư"
B3: Ở kênh lớn => Thêm Mục. Rồi chọn " đã thích Video" thì video mình thích sẽ xuất hiện ở kênh lớn nhé.
Tỉ lệ kéo view rất nhiều vào tỉ lệ sub tăng hơn 50% 


Xem nhiều tuần qua

 
Hỗ Trợ Hỗ Trợ End