BH BH

Cập nhật mới nhất điều kiện để làm aff tiktok

 Để bật tính năng kiếm tiền từ tiếp thị liên kết (affiliate marketing) trên TikTok, bạn cần đáp ứng một số điều kiện sau đây:


  1. Đăng ký tài khoản TikTok: Bạn cần đăng ký tài khoản và có ít nhất 1000 người theo dõi.

  2. Tạo nội dung chất lượng: Bạn cần tạo ra nội dung chất lượng, hấp dẫn và liên quan đến đối tượng khán giả của mình.

  3. Đăng tải video định dạng đúng: Bạn cần đăng tải video TikTok dưới dạng định dạng thẻ tiết kiệm thời gian của TikTok (TikTok's Time-Saving Formats), bao gồm âm nhạc, bản rút gọn và đơn giản.

  4. Đăng ký và sử dụng ứng dụng liên kết của TikTok: Bạn cần đăng ký và sử dụng ứng dụng liên kết của TikTok để tạo liên kết đến sản phẩm hoặc dịch vụ bạn quảng cáo.

  5. Chia sẻ liên kết liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ: Bạn cần chia sẻ liên kết liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn quảng cáo trên TikTok.

  6. Tuân thủ chính sách của TikTok: Bạn cần tuân thủ các quy định và chính sách của TikTok, bao gồm cả chính sách bảo mật và bản quyền.

Lưu ý rằng điều kiện cụ thể để bật tính năng kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok có thể thay đổi theo thời gian và vị trí địa lý, vì vậy bạn nên theo dõi thông tin cập nhật và chính sách của TikTok để có được thông tin mới nhất.

Xem chi tiết tại: Điều kiện để bật aff kiếm tiền tiếp thị liên kết tiktok mới nhất

Xem nhiều tuần qua

 
Hỗ Trợ Hỗ Trợ End