BH BH

Ghim bình luận trên Youtube, bạn đã biết hay chưa


Để ghim một bình luận trên YouTube, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  1. Tìm bình luận mà bạn muốn ghim và di chuột qua nó.

  2. Bấm vào biểu tượng "ghim" bên cạnh bình luận.

  3. Sau đó, bình luận sẽ được đưa lên đầu danh sách bình luận và được đánh dấu bằng một biểu tượng ghim.

  4. Nếu bạn muốn hủy ghim bình luận, chỉ cần bấm lại vào biểu tượng "ghim" và bình luận sẽ được xóa khỏi danh sách bình luận đã ghim.

Ghim bình luận giúp bạn dễ dàng theo dõi và tìm lại các bình luận quan trọng hoặc yêu thích của bạn trên YouTube. Ngoài ra, các bình luận được ghim sẽ hiển thị ở đầu danh sách bình luận, giúp bạn dễ dàng tìm thấy chúng mỗi khi xem lại video.

Xem hướng dẫn chi tiết tại: Cách ghim bình luận youtube đơn giản nhanh chóng

Xem nhiều tuần qua

 
Hỗ Trợ Hỗ Trợ End