BH BH

Chặn quốc gia trên youtube

Cách chặn quốc gia trên youtube rất đơn giản, giúp bạn " Khóa" một cơ số nước không cho xem video của mình, nhất là những nước hay có tình trạng repot nhau, bạn thực hiện các bước sau

chặn quốc gia trên youtube 


1: ( Bạn phải tham gia network để kiếm tiền và thực hiện ) Xem tại đây - Tham Gia Network ( Nên chọn net  fullscreen ) >>>>> Cách thực hiện chính như sau<<<<<<
2: Bạn vào trình quản lý video ( https://www.youtube.com/my_videos?o=U )
3: Bước tiếp theo chọn như hình và chọn mục chỉnh sửa ->Chọn chặn quốc gia
Tiếp đó sẽ hiện ra các quốc gia để bạn chọn " Chặn "
( Chọn nước cần chặn " Cấm " Rồi chọn Chặn
Như vậy là hoàn thành, chạn quốc gia trên video youtube rồi, nhớ cảm ơn nhé keke

Xem nhiều tuần qua

 
Hỗ Trợ Hỗ Trợ End