BH BH

Chặn quốc gia trên youtube

Cách chặn quốc gia trên youtube rất đơn giản, giúp bạn " Khóa" một cơ số nước không cho xem video của mình, nhất là những nước hay có tình trạng repot nhau, bạn thực hiện các bước sau
1: ( Bạn phải tham gia network để kiếm tiền và thực hiện ) Xem tại đây - Tham Gia Network ( Nên chọn net  fullscreen ) >>>>> Cách thực hiện chính như sau<<<<<<
2: Bạn vào trình quản lý video ( https://www.youtube.com/my_videos?o=U )
3: Bước tiếp theo chọn như hình và chọn mục chỉnh sửa ->Chọn chặn quốc gia
Tiếp đó sẽ hiện ra các quốc gia để bạn chọn " Chặn "
( Chọn nước cần chặn " Cấm " Rồi chọn Chặn
Như vậy là hoàn thành, chạn quốc gia trên video youtube rồi, nhớ cảm ơn nhé keke

Xem nhiều tuần qua

 
Hỗ Trợ Hỗ Trợ End