BH BH

Cách Bỏ quảng cáo Video youtube - Tạm Dừng quảng Cáo Video youtube

Bạn đã bật kênh kiếm tiền hoặc vào network nhưng có 1 video bạn không muốn bật quảng cáo kiếm tiền, mà muốn loại bỏ tạm thời quảng cáo tại video đó, hoặc đơn giản bạn đang mua view bạn sẽ tắt tạm thời quảng cáo đến khi xong xuôi việc mới bật trở lại, Cách làm như sau:

B1: Vào trình quản lý video - Chọn thông tin và cài đặt như hình 


 Tiếp tục chọn như hình dưới:
Bạn chọn Tab 3 - Kiếm tiền -hiện ra chế độ bạn chọn" Offline Monioring" để tạm dừng hiển thị các quảng cáo trên video đó . rồi ấn lưu lại để hoàn thành.

Như vậy Video đó không có quảng cáo, trừ khi bạn vào bật lại

- Cách bật lại quảng cáo như hình 1 cũng chọn tab 3 " Kiếm tiền " chọn lại chế độ có quảng cáo như trong hình bạn chọn "Monetize in all countries"  và ấn lưu chờ một lúc để quảng cáo hiện lại.

Như vậy là bạn đã hiểu được các kiến thức cơ bản về quảng cáo Youtube, tạm dừng quảng cáo và bật lại quảng cáo trên video youtube rồi. thank. Admin : Metub.com.vn

2 nhận xét

bạn cho mình hỏi mình đăng video banquyen để quyền riêng tư bị báo cáo bản quyền có bi chết kênh không

Nếu bị quét thì do nhà nắm bản quyền đó họ xử lý thế nào. Chết là điều xảy ra bình thường.

 
Hỗ Trợ Hỗ Trợ End